"Podróżnicy mówią, że nie ma nic jaśniejszego na twarzy Ziemi niż Kair (...)

Ten, który nie widział Kairu, nie widział świata. Jego kurz jest jak złoto, jego Nil jest jak cud, jego kobiety są jak czarnookie niewiasty z raju, jego domy są jak pałace (...)

I jakże mogłoby być inaczej, skoro Kair jest Matką Świata?"

(opowieść żydowskiego lekarza)

2 listopada 2010

"Czas szybko mija, a życie jedno jest..."

21 października 2010; godzina 08:00 
Pytają wszyscy skąd jesteś i co robisz
To im wystarczy, że imię jakieś masz
Nie próbuj opowiadać i mówić im o sobie
Bo zamiast ciebie oni widzą twarz


Myślałam wtedy, że nie ma na co czekać
Czas szybko mija a życie jedno jest
To nie był łatwy gest, mówili że uciekam
Z biletem w dłoni w jedną stronę rejs


Co dzień ta sama zabawa się zaczyna
i przypomina dziecinne twoje sny
Chcesz rozbić taflę szkła
a ona się ugina i tam są wszyscy
a naprzeciw ty..."
("Szyby" - musical Metro)