"Podróżnicy mówią, że nie ma nic jaśniejszego na twarzy Ziemi niż Kair (...)

Ten, który nie widział Kairu, nie widział świata. Jego kurz jest jak złoto, jego Nil jest jak cud, jego kobiety są jak czarnookie niewiasty z raju, jego domy są jak pałace (...)

I jakże mogłoby być inaczej, skoro Kair jest Matką Świata?"

(opowieść żydowskiego lekarza)

Egipt


Nazwa oficjalnaArabska Republika Egiptu
Stolica - Kair (Al-Qahira)
Powierzchnia - 1 001 450 km2
Ludność - 80 471 869 (z czego 18mln mieszka w Kairze)
Język urzędowy - arabski
Jednostka monetarna - funt egipski (EGP)
Długość granic - całkowita 2689 km
w tym:
Strefa Gazy - 11 km;
Izrael - 255 km;
Libia - 1150 km;
Sudan - 1273 km
Długość wybrzeża - 2450km
Najwyższy punkt - Góra świętej Katarzyny 2629m n.p.m.
Najniższy punkt - Al-Kattara 134m p.p.m.
Strefa czasowa - UTC+2 - zimą; UTC+3 - latem


POŁOŻENIE GEOGRAFICZNE

Egipt jest usytuowany w północno - wschodniej części kontynentu afrykańskiego oraz częściowo w Azji - Półwysep Synaj.

Egipt dzieli się na 4 regiony geograficzne - Pustynię Libijską (Zachodnią), Pustynię Arabską (Wschodnią), dolinę i deltę Nilu oraz półwysep Synaj. Na wschód od granicy z Libią ciągnie się Pustynia Libijska z suchymi wapiennymi skałami, zajmująca dwie trzecie powierzchni kraju. Na południu pustyni góry dochodzą do wysokości około 2000 m n.p.m. Na północy znajduje się depresja Al-Kattara (133 m p.p.m.). Wzdłuż Nilu i Morza Czerwonego rozciąga się kamienista Pustynia Arabska, z erozyjnymi górami Atbaj i piaskowcowymi płaskowyżami. Wzdłuż południowej części wybrzeża ciągną się góry przechodzące w Wyżynę Abisyńską. Morze Czerwone, poprzez Zatokę Sueską, połączone jest z Port Saidem a poprzez Kanał Sueski - z Morzem Śródziemnym. Na wschód od Kanału leży półwysep Synaj, pustynny i górzysty, z najwyższym szczytem Egiptu - Górą Świętej Katarzyny. Jedyną stałą rzeką jest Nil, którego żyzna dolina o szerokości od 3 do 15 kilometrów ciągnie się na wschód od Pustyni Libijskiej. Na Nilu wybudowano Wielką Tamę Asuańską, w wyniku czego powstał sztuczny zbiornik wodny zwany Jeziorem Nasera. Większość terytorium Egiptu jest nawadniana sztucznie, co umożliwia rozwój urbanizacji, a także daje możliwości hodowli zwierząt i roślin. Egipt posiada dostęp do Morza Śródziemnego i Czerwonego, dzięki czemu możliwy jest intensywny rozwój turystyki w tym kraju. Głównymi miejscowościami turystycznymi są: Sharm el Sheikh i Dahab na Półwyspie Synaj oraz Hurghada i Marsa Alam nad Morzem Czerwonym.


KLIMAT

Egipt leży w strefie klimatu skrajnie suchego zwrotnikowego, z wyjątkiem wąskiego pasa nad Wybrzeżem Morza Śródziemnomorskiego, gdzie dominuje klimat podzwrotnikowy śródziemnomorski.

Cechą charakterystyczną klimatu w Egipcie jest bardzo niska suma opadów rocznych - na ogół nie przekracza kilkudziesięciu milimetrów. W Kairze średnia suma opadów wynosi 25mm, a na południu kraju (Luksor, Abu Simbel) zaledwie kilka milimetrów w stosunku do 2-3 lat. Wyjątek stanowi Aleksandria, gdzie suma opadów rocznych może wynieść nawet 200mm.

Wczesną wiosną w północnym Egipcie występują burze piaskowe zwane "hamsin". Cechą charakterystyczną tego zjawiska jest gorący i silnie wiejący wiatr z południa niosący ze sobą ogromne ilości pustynnego piasku i pyłu. "Hamsin" najczęściej występuje pomiędzy lutym a kwietniem i nie trwa dłużej niż kilka godzin.


średnie temperatury w KairzeRELIGIA

Religią dominującą w Egipcie jest islam, muzułmanie, przeważnie sunnici, stanowią aż 90% całego społeczeństwa. Islam jest religią, która obejmuje wszystkie aspekty życia osobistego i społecznego. We wszystkich sprawach (duchowość, prawo, polityka, gospodarka, nauka, moralność indywidualna, moralność zbiorowa) najważniejszym punktem odniesienia jest Koran (Quran).

Islam opiera się na pięciu filarach wiary:
- wyznanie wiary (szachada);
- pięciokrotna modlitwa w ciągu dnia (salat);
każdego muzułmanina obowiązuje pięciokrotna modlitwa w ciągu dnia: o świcie, w południe, w drugiej połowie dnia, o zachodzie słońca i w pierwszej połowie nocy. Zgodnie z nakazami islamu osoba przystępująca do modlitwy musi dokonać ablucji, czyli obmycia ciała. Wszelkie zbiorowe modły, na które zazwyczaj wzywa muezin, odbywają się w meczecie. Wchodząc do meczetu wierni zostawiają przed progiem obuwie.  Kobiety modlą się w osobnym, dla nich tylko przeznaczonym przedziale
- jałmużna (zakat);
- post w czasie miesiąca Ramadan (saun);
w czasie Ramadanu wszyscy muzułmanie powinni powstrzymywać się od jedzenia, picia, palenia tytoniu i stosunków seksualnych od wschodu do zachodu słońca. Post traktowany jest jako jedna z pokut za przewinienia
- pielgrzymka do Mekki (hadżdż)
do podstawowych obowiązków każdego muzułmanina należy również pielgrzymka do Mekki

Szarijat - prawo muzułmańskie - to zbiór nakazów i zakazów regulujący życie każdego muzułmanina. Jakkolwiek wyznawanie islamu nie jest obligatoryjne, to jeżeli jest się muzułmaninem, szarijat staje się obowiązujący. Szarijat jest systemem prawnym, obejmującym wszystkie aspekty życia. Jego podstawowe zasady zawarte są w Koranie, a interpretacje i objaśnienia w hadisach, czyli wypowiedziach i postępkach świętego proroka Muhammada.

W społeczeństwie muzułmańskim prawo tworzone przez ludzi musi być zgodne z nakazami i zakazami szarijatu, wtedy dopiero jest ważne.

Największą mniejszością religijną w Egipcie są Koptowie - Chrześcijanie Wschodni; stanowią oni zaledwie 10% całego społeczeństwa.