"Podróżnicy mówią, że nie ma nic jaśniejszego na twarzy Ziemi niż Kair (...)

Ten, który nie widział Kairu, nie widział świata. Jego kurz jest jak złoto, jego Nil jest jak cud, jego kobiety są jak czarnookie niewiasty z raju, jego domy są jak pałace (...)

I jakże mogłoby być inaczej, skoro Kair jest Matką Świata?"

(opowieść żydowskiego lekarza)

Kontakt

Zachęcam do kontaktu ze mną w sprawach różnych, a nawet bardzo różnych jak chociażby:
  • wyrażenie opinii o niniejszym Blogu
  • wymiana linkami
  • chęć wykorzystania treści zawartych na Blogu (treści lub / i fotografii)
  • propozycja współpracy
  • pomysł na wpis - artykuł
  • inne….
Adres e-mailowy: mojkair@onet.eu