"Podróżnicy mówią, że nie ma nic jaśniejszego na twarzy Ziemi niż Kair (...)

Ten, który nie widział Kairu, nie widział świata. Jego kurz jest jak złoto, jego Nil jest jak cud, jego kobiety są jak czarnookie niewiasty z raju, jego domy są jak pałace (...)

I jakże mogłoby być inaczej, skoro Kair jest Matką Świata?"

(opowieść żydowskiego lekarza)

To trzeba zobaczyć!


Zabytki i miejsca, które trzeba zobaczyć będąc w stolicy Egiptu – i nieważne, czy wycieczka trwa jeden dzień, tydzień, miesiąc, czy rok…

P I R A M I D Y   W   G I Z I E


- fakt 1: Piramidy w Gizie liczą sobie już 4500 lat (były budowane w latach 2600 – 2520 p.n.e.);
- fakt 2: największa z Piramid – Piramida Cheopsa obecnie wznosi się na 137,5 m (początkowo miała 146,6m);
- fakt 3: Piramida Cheopsa została zbudowana z dwóch milionów, trzystu tysięcy skalnych bloków, każdy z nich o wadze około 2,5 tony;
- fakt 4: Piramidy w Gizie są największymi grobowcami na świecie;S F I N K S 


Masywny posąg wykonany z kamienia przedstawia lwa z głową człowieka.


M U Z E U M   S T A R O Ż Y T N O Ś C I 


Całe Muzeum zostało podzielone na siedem części, w porządku chronologicznym:
- skarby Tutenchamona;
- okres Starego Państwa;
- okres Średniego Państwa;
- okres Nowego Państwa;
- skarby okresu greckiego i rzymskiego;
- wystawa monet i papirusów;
- kolekcja sarkofagów;


C Y T A D E L A 


Cytadela w Kairze to okazała budowla wniesiona na skalistym wzgórzu w XII wieku na rozkaz Salah al Dina (Saladyna). W obrębie murów Cytadeli znajdują się trzy meczety i aż cztery muzea, w tym: Muzeum Policji i Muzeum Wojskowe. Najważniejszą i najokazalszą budowlą wznoszącą się w obrębie Cytadeli jest…K A I R   K O P T Y J S K I 


Do koptyjskiej części miasta można dotrzeć między innymi metrem – należy wysiąść na stacji Marii Girgis, która znajduje się w samym centrum tej części Kairu. Wśród obiektów sakralnych udostępnionych zwiedzającym należy wymienić przede wszystkim:
- wiszący kościół
- muzeum koptyjskie
- kościół św. Barbary
- synagoga Ben Ezra
- meczet Amr Ibn al-As


M U Z E U M   S Z T U K I   I S L A M S K I E J 


Wśród licznych zbiorów Muzeum na szczególną uwagę zasługują: inkrustowany złotem klucz do Kaaby - świątyni w Mekce, rękopiśmienne egzemplarze Koranu, fontanna pochodząca z czasów, kiedy Egiptem rządzili Mamelukowie oraz bogate kolekcje: ceramiki pochodzącej z czasów osmańskich i szklanych lamp.P A Ł A C   A B D E E N   ( A B D I N )


Ta ogromna budowla posiadająca 500 komnat powstała w okolicy roku 1860 z inicjatywy kedywa Ismaila. W latach 1864 - 1952 (do roku, w którym wybuchła Rewolucja przeciw brytyjskiej okupacji Egiptu, która w rezultacie doprowadziła do abdykacji probrytyjskiego króla) Pałac był rezydencją władz królewskich.


K H A N   A L   K H A L I L I   ( C H A N   A L   C H A L I L I )Khan el Khalili to najstarszy z bazarów nie tylko w Kairze, i nie tylko w całym Egipcie, ale także na całym kontynencie afrykańskim – najstarszy i jednocześnie największy. Kupić tu można dosłownie wszystko…


N A D   N I L E M 


Nil jest dumą wszystkich Egipcjan; Nil daje życie. W Kairze Nil dzieli i Nil łączy: dzieli miasto na dwie części, a łączy wszystkich jego mieszkańców.