"Podróżnicy mówią, że nie ma nic jaśniejszego na twarzy Ziemi niż Kair (...)

Ten, który nie widział Kairu, nie widział świata. Jego kurz jest jak złoto, jego Nil jest jak cud, jego kobiety są jak czarnookie niewiasty z raju, jego domy są jak pałace (...)

I jakże mogłoby być inaczej, skoro Kair jest Matką Świata?"

(opowieść żydowskiego lekarza)

16 lutego 2016

W starożytnym Egipcie

Do tej pory skupiałam swoją uwagę na Egipcie współczesnym, ale nie można zapominać o przebogatej historii tego kawałka świata. Archeolodzy i egiptolodzy z całego świata wciąż prowadzą na terenie Egiptu badania wykopaliskowe, dzięki którym przeszłość odzyskuje głos. Jedną z takich misji jest Misja Eremu - ekspedycja archeologiczna, działająca pod egidą Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej Uniwersytetu Warszawskiego, przy udziale Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza i Uniwersytetu Wrocławskiego. Zajmuje się badaniem grobowców MMA 1151 i 1152 w Tebach Zachodnich (Egipt), należących do dostojników z czasów Średniego Państwa (ok. 2000 p.n.e.). Grobowce zostały wtórnie użyte do pochówków w czasach późniejszych; w VI-VIII w n.e. na ich terenie istniał koptyjski (wczesnochrześcijański) erem (pustelnia).

Misja kierowana jest przez Tomasza Góreckiego z Muzeum Narodowego w Warszawie i Andrzeja Ćwieka z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza i Muzeum Archeologicznego w Poznaniu.

W roku 2016 Misja Eremu została objęta patronatem medialnym National Geographic Polska. 


Oficjalna strona Misji Eremu 

Warto również zajrzeć na facebook’a